Cím H-1211 Budapest, Szikratávíró u. 17-21.
Telefon (+36-1) 452-8143
Aktualitásainkat keresse a LinkedIn oldalunkon.
LinkedIn

Magyar Szállítmányozók Szövetsége

 

A Magyar Szállítmányozók Szövetsége (MSZSZ) 1989. óta a szakma hazai művelőinek érdekképviselete. A tagjai között szállítmányozó, logisztikai, vámügynöki tevékenységet folytató társaságok találhatók. Többen mindhárom üzletágban érdekeltek. Szép számmal akadnak olyan tagjaink, akik kiegészítő tevékenységként nemzetközi közúti árufuvarozást is folytatnak.

A Szövetség mindenekelőtt a Magyarországon bejegyzett társaságok szakmai érdekképviselete. Az állami hatóságok felé és a közvélemény előtt képviseli a szállítmányozók összefoglalt véleményét a szállítmányozási, logisztikai, fuvarozási ágazat működési feltételeiről, fejlődési lehetőségeiről. Mivel a vélemények érdekeket tükröznek, napi feladat a nézetek belső és külső egyeztetése. A partnerek részére tett javaslatok is az érdekképviseleti tevékenységhez tartoznak.

Az MSZSZ folyamatos és szoros kapcsolatot tart fenn a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamarával (MKIK), a Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézettel (KTI), illetve a magyarországi logisztikai- és fuvarozói érdekképviseletekkel. A társ érdekképviseletekkel fenntartott együttműködésben egymás nézőpontjának kölcsönös megértése és nem a rivalizálás dominál.

A Magyar Szállítmányozók Szövetsége - mint a magyar nemzeti szövetség - tagja a FIATA-nak (Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés - International Federation of Freight Forwarders Associations), a Szállítmányozók Világszervezetének, és tagja a CLECAT-nak (Comité de Liaison Européen des Commissionaires et Auxiliaires de Transport du Marché Commun - European Liaison Committee of Common Market Forwarders), az Európai Szállítmányozási, Szállítási, Logisztikai és Vámszolgáltatási Szövetségnek.

Ez a honlap részletes leírással és adatokkal kíván szolgálni a Magyar Szállítmányozók Szövetségéről, fontosabb céljairól és a tagokról. Köszönjük, hogy felkeresett bennünket és reméljük, hogy az oldalainkon található információ hasznára válik.

 

FIATA

A FIATA története

A FIATA (A Szállítmányozó Szövetségek Nemzetközi Föderációja; franciául Fédération Internationale des Associations de Transitarties et Assimilés) a legnagyobb nem kormányzati, szervezet a fuvarozás területén. Befolyása az egész világra kiterjed.

A FIATA-t 16 regionális és nemzeti szövetség (többek között a Magyar Speditőrök Szövetsége) alapította 1926. május 31-én, Bécsben. A cél a világ különböző országiban fellelhető szállítmányozási szervezetek egyesítése volt, hogy együtt védelmezzék és segítsék a közös szakmai és gazdasági érdekeket, különös tekintettel a kapcsolódó nemzeti és nemzetközi szervezetekre, intézményekre, kormányokra és fuvarozókra. E mellett az alapítók az ipar színvonalát kívánták javítani. A FIATA első elnöke Paul Lehmann (Nordisk Speditör-Forbund, Koppenhága, Dánia) volt.
A II. világháború alatt a FIATA szüneteltette a működését. 1947-től működik újra és a világkereskedelemmel együtt dinamikusan fejlődik. 1965-ben megnyitja titkárságát a széleskörű tevékenységeinek koordinálására és a nemzeti szervezetekkel való széleskörű együttműködés javítására. 1997-ben, Bombayben regionális titkárságot nyitott az ázsiai térség számára, az ottani aktivitás fokozására. Ma a FIATA hozzávetőlegesen 150 ország 40000 - 8-10 millió alkalmazottat foglalkoztató - szállítmányozó cégét képviseli.

A FIATA szolgáltatásai a tagok részére

A FIATA a világ egész szállítmányozó iparát egyesíti. A képviselői és a titkársága részt vesznek az árufuvarozással foglalkozó nemzetközi testületek ülésein - tanácsadóként vagy szakértőként -, hogy képviseljék, segítsék és védelmezzék a szállítmányozó ipar érdekeit. A FIATA információ terjesztésével, kiadványok szétosztásával tájékoztatja a kereskedelem, ipar művelőit és a széles közvéleményt a szállítmányozók által nyújtott szolgáltatásokról.
A célkitűzései között szerepel, hogy egységes szállítmányozási okmányok, ill. kereskedelmi feltételek kialakításával és korszerűsítésével javítsa a szállítmányozók által nyújtott szolgáltatások színvonalát. Ezen felül segítséget nyújt a szállítmányozók szakmai képzésében, valamint a felelőségbiztosítást és az elektronikus kereskedelmet szolgáló eszközöket (EDI rendszerek és vonalkódok) érintő kérdésekben.
Az évek során a FIATA több okmányt és nyomtatványt is kidolgozott a szállítmányozók számára. Ezek könnyen felismerhetőek a megkülönböztető színükről és a FIATA logoról. Ezek a következők:


- FIATA FCR (Forwarders Certificate of Receipt - Speditőr Átvételi Elismervény);
- FIATA FCT (Forwarders Certificate of Transport - Speditőr Fuvarozási Tanusítvány);
- FWR (FIATA Warehouse Receipt - FIATA Raktári Elismervény);
- FBL (negotiable FIATA Multimodal Transport Bill of Lading - átruházható FIATA multimodális Fuvarokmány);
- FWB (non-negotiable FIATA Multimodal Transport Waybill - nem-átruházható FIATA multimodális fuvarlevél);
- FIATA SDT (Shippers Declaracion for the Transport of Dangerous Goods - Feladói nyilatkozat veszélyes áruk fuvarozásához);
- FIATA SIC (Shippers Intermodal Weight Certificate - Feladói súlyigazolás intermodális Fuvarozáshoz);
- FFI (FIATA Forwarding Instructions - FIATA szállítmányozási utasítás );


A FIATA okmányai világszerte elismertek és nagyban hozzájárultak a nemzetközi kereskedelem megkönnyítéséhez. A FIATA e mellett számos publikációt is kiad:

- FIATA Bemutató a veszélyes áruk biztonságos kezelési és fuvarozási szabályaihoz;
- FIATA Vámkezelési Kézikönyv;
- FIATA Szállítmányozási Jogi Kézikönyv (Peter F.M. Jones);
- FIATA Rövidítések Könyve;
- FIATA Taglista,
- FATA által ajánlott Légi Fuvarlevél Szállítmányozóknak;
- FIATA Minta Szabványok Szállítmányozási Szolgáltatáshoz.
- Vonalkóddal ellátott Címke Szállítmányozáshoz.

A FIATA társult tagjai részére választott bíráskodási eljárást dolgozott ki, amely a speditőrök közötti jogvitákat rendkívül alacsony költséggel és a bírósági procedúra nélkül oldja meg.
Ez egy egyszerű eljárás, amely lehetővé teszi, hogy a vitákat a lehető leggyorsabban, egyszerűbben és olcsóbban rendezzék. Az eljárás kulcsfontosságú eleme, hogy a választott bíróság tagjait a FIATA Kibővített Elnöksége, vagy a Jogi Tanácsadói Testület biztosítja (tehát szállítmányozási szakemberekből áll). A választottbíróság csak akkor dönt a kérdéses ügyben , ha mind a két fél írásban elfogadta a választottbírósági eljárást. Az eljárást lényegében írásban (nincs utazási költség) és angolul folytatják le rendkívül alacsony költséggel ($500 és $3000 között van az írásbeli procedúra költsége).

A FIATA kapcsolata különböző nemzetközi szervezetekkel

A FIATA-nak konzultációs szerepe van az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsában (ECOSOC), a Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciáján (UNCTAD), az Európai Gazdasági Bizottságában (UN/ECE) ill. a Ázsiai és Csendes Óceániai Gazdasági és Szociális Bizottságában (UN/ESCAP).
A CLECAT-on keresztül az Európai Unió minden szintjén - az Európai Bizottságban, a Miniszterek Tanácsában, az Európai Paralamentben és a különböző parlamenti munkcsoportokban - képviseleteti magát. A CLECAT a szállítmányozó ipar európai összekötő irodája, amely támogat minden a harmonizációra és a tisztességes verseny ösztönzésére irányuló kezdeményezést.
A FIATA a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Nemzetközi Hajózási Irodájának is tagja.
Továbbá széleskörűen együttműködik a Nemzetközi Légifuvarozási Szövetséggel (IATA), a Nemzetközi Vasúti Egyesülettel (UIC), a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Egyesülettel (IRU), és a Vámügyi Világszervezettel (WCO).

FIATA weboldal