Cím H-1211 Budapest, Szikratávíró u. 17-21.
Telefon (+36-1) 452-8143

Munkabizottságok

Az egyes szállítmányozási szakterületek speciális kérdéseinek vizsgálatára, javaslatok kidolgozására a Szövetség munkabizottságokat működtet. A munkabizottságokban a tagok által delegált szakértők, érdeklődésüktől és szakmai tapasztalatuktól függően, jellemzően önként vesznek részt. A munkabizottságok vezetőjét a bizottsági tagok választják meg.

A munkabizottságok és vezetőik névsora:

Oktatói Tagozat Erdélyi László
HR Munkabizottság Gáldi Zoltán
Közúti Szállítmányozási Munkabizottság Kiss Gábor
Légi Szállítmányozási Munkabizottság Kossuth József
Tengeri Szállítmányozási Munkabizottság Capt. Szalma Béla
Folyami Szállítmányozási Munkabizottság Szalma Botond
Szállítmányozási Szakértői Bizottság Fülöp Zsolt
Logisztikai Munkabizottság Cseh Ottó
Etikai Bizottság Iszak Tibor
 
HR Munkabizottság

A munkacsoport első számú, kiemelt feladata a magyar „Kurzarbeit” rendelet gyakorlatba való átültetésének támogatása. A munkacsoport egy speciális kompetencia-központként össze fogja gyűjteni a rendelkezésre álló információkat és elő fogja mozdítani, hogy a felmerülő kérdésekre mielőbb válaszokat kaphassunk. A munkacsoport vezetését Gáldi Zoltán, a DHL Freight Magyarország Kft. ügyvezetője, az MSZSZ Felügyelőbizottsági tagja vállalta. 

A munkacsoportban elsősorban HR-szakemberek és első számú vezetők részvételére számítunk.

Közúti Szállítmányozási Munkabizottság

A Szövetség tagjainak széles köre érintett a közúti szállítmányozásban, s egy részük a közúti fuvarozásban is. A Közúti Szállítmányozási Munkabizottság a Szövetség szóban forgó tevékenységekre szakosodott tagjaik véleményét, érdekeit fogalmazza meg és juttatja el más érdekképviseletekhez, illetve állami hatóságokhoz.

Légi Szállítmányozási Munkabizottság

2019 szeptember 4-én, a Budapest Airport elnöki tárgyalójában egy alakuló üléssel megkezdte munkáját az Magyar Szállítmányozók Szövetsége Egyesület (MSZSZ) légi munkacsoportja.

A résztvevők napirendre tűzték a digitalizáció tárgykörét, a légi fuvarlevelek használatának fejlesztésének és más szoftverek, IT-megoldások (például BUD Cargo City, Gate management / Slot booking rendszer a kamionoknak, cargo statisztikák megosztása stb.) magyarországi alkalmazásának megvitatását. Terítékre került a légi gyógyszerlogisztika: további fejlesztések a ferihegyi infrastruktúrában, CEIV tanúsítási rendszer kiépítése hazánkban, zártláncú légi áruoperáció. A BUD Cargo City-ben az élőállat-szállítás körülményeinek fejlesztése kapcsán beszéltek a dedikált élőállat-kezelő központ kialakításáról és licenszek bővítéséről. A vám témakör érintette a szabályozási változásokat, többek között az elektronikus vámkezelést és a 22 EUR alatti értékű küldemények vámkezelésmentességének megszűnését 2021-től. Az egyeztetés kiterjedt a cargo biztonsági ellenőrzési folyamatok fejlesztésére, új technológiákra, valamint a légi veszélyesáru-szállítás működési környezetére és a hatósági ellenőrzésekre.

Tengeri Szállítmányozási Munkabizottság

A Tengeri Szállítmányozási Munkacsoport megalakulásával fontos mérföldkőhöz érkezett a Magyar Szállítmányozók Szövetsége. A tengeri szállítmányozás jelentős szeletet képvisel a hazai szállítási piacból, az ezzel foglalkozó társaságok pedig mindig is kiemelt szerepet töltöttek be a magyar nemzetgazdaságban és ezek a vállalkozások alkotják a Szövetség gerincét is. A Tengeri munkacsoport azért jött létre, hogy a szállítmányozói szakma hatékonyabban érje el a közös céljait, sikeresebben képviselje a kollektív érdekeket és eredményesebben lépjen fel a jogalkotók és hatóságok irányában. Különleges hangsúlyt és fokozott lendületet adott a munkacsoport megalakulásának az is, hogy az MSZSZ azt a megtisztelő feladatot kapta, hogy szakértői véleményt adjon egy kiemelt fontosságú állami projekt kapcsán. A szakmai anyag elkészítése egy kivételes lehetőség arra, hogy a Szövetség és tagjai a legmagasabb szinten is megmutathassák szakmai kompetenciájukat. Elismerés illeti az MSZSZ tengeri szállítmányozásban érintett tagvállalatait, akik az év végi szállítási csúcsszezon ellenére aktív részt vállaltak a munkában és kitűnő szakembereket delegáltak a munkacsoportba.

Folyami Szállítmányozási Munkabizottság
Szállítmányozási Szakértői Bizottság
Logisztikai Munkabizottság
Etikai bizottság

Az elnökség által kijelölt 3 tagú bizottság, amely a tagok üzleti magatartását az MSzSz Etikai Kódexe alapján bírálja el. Az Etikai Bizottság, szükség esetén, előterjesztést tesz az elnökség részére.