Cím H-1211 Budapest, Szikratávíró u. 17-21.
Telefon (+36-1) 452-8143, 452-8142

Munkabizottságok

Az egyes szállítmányozási szakterületek speciális kérdéseinek vizsgálatára, javaslatok kidolgozására, stb. a Szövetség munkabizottságokat működtet. A munkabizottságokban a tagok által delegált szakértők, érdeklődésüktől és szakmai tapasztalatuktól függően, jellemzően önként vesznek részt. A munkabizottságok vezetőjét a bizottsági tagok választják meg.

A munkabizottságok és vezetőik névsora:

Etikai Bizottság Iszak Tibor
Közúti Szállítmányozási Munkabizottság Kiss Gábor
Légi Szállítmányozási Munkabizottság Kossuth József
Logisztikai Munkabizottság Cseh Ottó
Szállítmányozási Szakértői Bizottság Fülöp Zsolt
Vasúti Szállítmányozási Munkabizottság  
Vám- és Adó Munkabizottság  
Vízi Szállítmányozási Munkabizottság
Szalma Botond
 
Etikai bizottság

Az elnökség által kijelölt 3 tagú bizottság, amely a tagok üzleti magatartását az MSzSz Etikai Kódexe alapján bírálja el. Az Etikai Bizottság, szükség esetén, előterjesztést tesz az elnökség részére.

Közúti Szállítmányozási Munkabizottság

A Szövetség tagjainak széles köre érintett a közúti szállítmányozásban, s egy részük a közúti fuvarozásban is. A Közúti- Szállítmányozási Munkabizottság a Szövetség szóban forgó tevékenységekre szakosodott tagjaik véleményét, érdekeit fogalmazza meg és juttatja el más érdekképviseletekhez, illetve állami hatóságokhoz.

Légi Szállítmányozási Munkabizottság

2019 szeptember 4-én, a Budapest Airport elnöki tárgyalójában egy alakuló üléssel megkezdte munkáját az Magyar Szállítmányozók Szövetsége Egyesület (MSZSZ) légi munkacsoportja.

A résztvevők napirendre tűzték a digitalizáció tárgykörét, a légi fuvarlevelek használatának fejlesztésének és más szoftverek, IT-megoldások (például BUD Cargo City, Gate management / Slot booking rendszer a kamionoknak, cargo statisztikák megosztása stb.) magyarországi alkalmazásának megvitatását. Terítékre került a légi gyógyszerlogisztika: további fejlesztések a ferihegyi infrastruktúrában, CEIV tanúsítási rendszer kiépítése hazánkban, zártláncú légi áruoperáció. A BUD Cargo City-ben az élőállat-szállítás körülményeinek fejlesztése kapcsán beszéltek a dedikált élőállat-kezelő központ kialakításáról és licenszek bővítéséről. A vám témakör érintette a szabályozási változásokat, többek között az elektronikus vámkezelést és a 22 EUR alatti értékű küldemények vámkezelésmentességének megszűnését 2021-től. Az egyeztetés kiterjedt a cargo biztonsági ellenőrzési folyamatok fejlesztésére, új technológiákra, valamint a légi veszélyesáru-szállítás működési környezetére és a hatósági ellenőrzésekre.

Logisztikai Munkabizottság
Szállítmányozási Szakértői Bizottság
Vasúti Szállítmányozási Munkabizottság

Az utóbbi évtizedekben, a szállítmányozásban és az árufuvarozásban a vasúti ágazat részesedése világszerte rohamosan csökkent. Ennek ellenére a vasúton továbbított áruk forgalma az összes áruforgalmon belül továbbra is jelentős. Ezért, és mert az EU közlekedés- politikája különböző megfontolások alapján - közöttük a környezetvédelem szempontjaira tekintettel - a kötöttpályás árutovábbítás korszerűsítését és fejlesztését irányozza elő, a Szövetség szükségesnek tartja Vasúti Szállítmányozási Munkabizottság működtetését. A Vasúti Szállítmányozási Munkabizottság feladata az e tárgykörben fellelhető szakmai tapasztalatok összegyűjtése.

 

Vám- és Adó Munkabizottság
Vízi Szállítmányozási Munkabizottság
Közlemény

 

KORONAVÍRUS!

Az MSZSZ azzal igyekszik segíteni a szállítmányozási szakmát, ami az egyik legnagyobb érték ezekben az időkben: friss információkkal. A koronavírus-helyzetre való tekintettel a szállítmányozással és logisztikával kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleinket - a járvány idejére - nemcsak tagjaink, hanem bárki számára elérhetővé tesszük, aki feliratkozik. A feliratkozáshoz elegendő egyetlen e-mailt küldeni a fotitkar@szallitmanyozok.hu címre.