Address H-1211 Budapest, Szikratávíró u. 17-21.
Phone (+36-1) 452-8143

Education

Légi veszélyesáru képzés

 

A Magyar Szállítmányozók Szövetségének kezdeményezésére a Hungária Veszélyesáru Mérnöki Irodával (HVESZ) együttműködve új szolgáltatásként légi veszélyesáru képzést indítunk el.

A Szövetség tagjai a tanfolyam díjából 5% kedvezményt kapnak.

A HVESZ a IATA DGR alap- és ismeretfelújító tanfolyamairól részletes tájékoztatás az alábbi linken érhető el: https://hvesz.hu/index.php/legi/106-iata-dgr-veszelyes-aru-szabalyzat-ismeretek

 

Szakértői tevékenység

 

A Magyar Szállítmányozók Szövetsége együttműködési megállapodást írt alá Hoffmann Vilmos igazságügyi szakértővel, aki évtizedek óta ismert és elismert személyisége a szállítmányozási és logisztikai szakmának. Hoffmann Vilmos - aki nyugdíjba vonulása óta végzi igazságügyi szakértői tevékenységét a közúti szállítás, fuvarozás szakterületen - vállalja az egyes hatóságok, pl. a NAV, rendőrség, a polgári büntető ügyekben és munkaügyi perekben eljáró bíróságok, a közjegyzők kirendelése alapján, vagy a peres felek felkérésére

  • a gépjármű vezetők vezetési és pihenő idejének elemzését, vizsgálatát megfelelő elemző programokkal;
  • a közúti árutovábbítás során keletkezett árukárok és a keletkezés körülményeinek vizsgálatát;
  • a biztosítótársaságok által megbízott kárszakértők állásfoglalásainak, megállapításainak felülvizsgálatát;
  • a közúti fuvarozókat, szállítmányozókat - harmadik személyek ÁFA visszaigényléseivel kapcsolatban - elmarasztaló hatósági végzések felülvizsgálatát, megtámadását;
  • az árutovábbítás során bekövetkezett, a gépjárművezetők személyi sérüléses baleseteivel összefüggő hatósági visszkeresetekben foglaltak megtámadását;
  • bármilyen, a közúti szállítással, fuvarozással, vagy annak határterületeivel - pl. raklapmenedzsment, stb. - kapcsolatos témakörök elemzését, vizsgálatát, szakvélemény készítését.
  • Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további információra lenne szüksége, részletes tájékoztatásért forduljon a Szövetség főtitkárához.