Munkabizottságok

Az egyes szállítmányozási szakterületek speciális kérdéseinek vizsgálatára, javaslatok kidolgozására, stb. a Szövetség munkabizottságokat működtet. A munkabizottságokban a tagok által delegált szakértők, érdeklődésüktől és szakmai tapasztalatuktól függően, jellemzően önként vesznek részt. A munkabizottságok vezetőjét a bizottsági tagok választják meg.

A munkabizottságok és vezetőik névsora:

Iszak Tibor

Etikai Bizottság


Az elnökség által kijelölt 3 tagú bizottság, amely a tagok üzleti magatartását az MSzSz Etikai Kódexe alapján bírálja el. Az Etikai Bizottság, szükség esetén, előterjesztést tesz az elnökség részére.Vissza

Közúti Szállítmányozási Munkabizottság


A Szövetség tagjainak széles köre érintett a közúti szállítmányozásban, s egy részük a közúti fuvarozásban is. Az erre a területre szakosodott társaságok számára felemás helyzetet teremt, hogy míg a közúti fuvarozás feltételeit a Közúti Közlekedési Törvény alapvetően megszabja, ill. a korlátozott számban rendelkezésre álló közúti fuvarozási engedélyek elosztása az Érdekegyeztető Tanács közreműködésével történik, addig a közúti szállítmányozás teljesen liberalizált versenypiac. A KöViM, MKFE, NIT részvételével működő Érdekegyeztető Tanács a Szövetség igényét az engedélyek elosztásában való részvételre elutasította. A KöViM egyoldalúan megszűntette azt a gyakorlatot is, hogy a Szövetség képviselői az évenkénti vegyes bizottsági tárgyalásokon, vagy azok előkészítésén, résztvehessenek.

A Közúti- Szállítmányozási Munkabizottság a Szövetség szóban forgó tevékenységekre szakosodott tagjaik véleményét, érdekeit fogalmazza meg és juttatja el más érdekképviseletekhez, illetve állami hatóságokhoz.

A Közúti- Szállítmányozási Munkabizottságban az alábbi MSzSz tagok képviseltetik magukat:

- ALBA-ZÖCHLING Kft.
- Slo-Cargo sro.Magyarországi Fióktelep
- EUROSPED Zrt.
- MASPED-Tlog Kft.


A Közúti- Szállítmányozási Munkabizottság vezetője.Vissza

Légi Szállítmányozási Munkabizottság


Logisztikai Munkabizottság


Szállítmányozási Szakértői Bizottság


Vasúti Szállítmányozási Munkabizottság


Az utóbbi évtizedekben, a szállítmányozásban és az árufuvarozásban a vasúti ágazat részesedése világszerte rohamosan csökkent. Ennek ellenére a vasúton továbbított árúk forgalma az összes áruforgalmon belül továbbra is jelentős. Ezért, és mert az EU közlekedés- politikája különböző megfontolások alapján - közöttük a környezetvédelem szempontjaira tekintettel - a kötöttpályás árútovábbítás korszerűsítését és fejlesztését irányozza elő, a Szövetség szükségesnek tartja Vasúti Szállítmányozási Munkabizottság működtetését.

A Vasúti Szállítmányozási Munkabizottság feladata az e tárgykörben fellelhető szakmai tapasztalatok összegyűjtése, a MÁV Rt., GYSEV Rt. korszerűsítési és fejlesztési célkitűzéseihez a szakmai partner szerepének betöltése. A kikötőkből, illetve a kikötőkbe irányuló szárazföldi konténeres forgalom is túlnyomórészt vasút közreműködésével bonyolódik le. A logisztikai központok hazai hálózatának kiépülésében is kiemelt szerepet kapnak a vasúti szállítmányozási megfontolások. A Munkabizottság említett irányú tevékenységét a Szövetség a jövőben erősíteni kívánja.

A Vasúti Szállítmányozási Munkabizottságban az alábbi tagok képviseltetik magukat:

- DANZAS Kft.
- DUNAFERR PORTOLAN Kft.
- HUNGAROCOMBI Kft.
- MASPED Rt.
- MÁVTRANSPED Kft.
- RAABERFREIGHT Kft.
- RAABERSPED Kft.
- METCOSPED Kft.

A Vasúti Szállítmányozási Munkabizottság vezetője:

Potvorszki ZoltánVissza

Vám- és Adó Munkabizottság


A külkereskedelmi árúk forgalmához kapcsolódó vámeljárások a szállítmányozók többféle szolgáltatói közreműködését is igénylik. A Szövetség tagjainak nagy része vámügynökként is tevékenykedik. Mindebből következik, hogy az MSzSz tagja a Vámtörvény előkészítésében közreműködő Vámtanácsnak, hagyományos partnere a vámjogszabályokat végrehajtható Vámhatóságnak. A Szövetség ezen kívül tagja a Vámügynökségek és Vámközreműködők Magyarországi Szövetségének.

A felsorolt tevékenységek szakmai előkészítését, mint ahogy a Szövetség elnöksége vámügyekben hozott határozatainak előkészítését is, a Vámügyi Munkabizottság végzi. A Munkabizottság a megbeszéléseit többségében a Vámtanács soron következő üléséhez időzíti. A Szövetség tagságát foglalkoztató vámügyi kérdésekben a Munkabizottság, általában évente, vezető törvényelőkészítő és vámhatósági szakemberek meghívásával vám fórumot szervez.

A Vámügyi Munkabizottságban az alábbi tagok képviseltetik magukat:

- AGENTSPED Kft.
- ALPOK- ADRIA Kft.
- BARTH + CO Kft.
- EUROSPED Zrt.
- HUNGAROCAMION Rt.
- MASPED Rt.
- METCOSPED Kft.
- SCHENKER Kft.
- TIMESPED Kft.Vissza

Vízi Szállítmányozási Munkabizottság