Dokumentumok

MSzSz

Alapszabály
Etikai kódex
Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek
Hungarian General Forwarding Conditions
Ungarische Allgemeine Speditionsbedingungen
Kivonat az új Ptk-ból - hatályos 2014 március 15-től
Kivonat a Polgári törvénykönyvből
Belépési feltételek
Nyilatkozat
Kérdőív

Közgyűlési jegyzőkönyvek

2019. május 24.
2018. május 29.
2017. május 30.
2016. május 26.
2015. május 28.
2014. május 29.
2013. május 28.
2012. május 18.
2011. május 31.
2010. május 20.

Éves beszámoló

Független könyvvizsgálói jelentés 2018
Egyszerűsített beszámoló 2018

FIATA

A FIATA alapszabálya
FIATA Információ - Biztonsági előírások
FIATA FCR - Speditőr átvételi elismervény
FIATA FCT - Speditőr fuvarozási tanusítvány
FIATA FWR - Raktári elismervény
FIATA FBL - FIATA Multimodális fuvarokmány
FIATA SDT - Feladói nyilatkozat veszélyes áruk fuvarozásához
FIATA FFI - Szállítmányozási utasítás

Együttműködési megállapodások

Együttműködési megállpodás a VJASzSz-szal
Együttműködési megállpodás a VOSz-szal
Együttműködési megállapodás MLSzKSz - MVSz - MSzSz